Vouchere de vacanta

Cine poate beneficia de vouchere de vacanta

vouchere de vacantaConform legislaţiei in vigoare, atât salariaţii din mediul privat, cât şi cei din sectorul bugetar, pot primi vouchere de vacanţă insa in limita a şase salarii minim brute, care pot fi folosite doar în turismul românesc. Actul normativ care include aceste prevederi este Legea nr. 173/2015, la care, ulterior, au fost publicate, prin intermediul HG nr. 614/2015 şi modificările la normele metodologice de acordare a voucherelor de vacanţă, acele bonuri de valoare emise de unităţile autorizate de Ministerul Finanţelor Publice şi acordate persoanelor angajate prin încheierea unui contract individual de muncă.

Asa cum precizam mai sus, nivelul maxim al sumelor care pot fi acordate salariatilor sub forma de vouchere de vacanta reprezinta contravaloarea a 6 salarii de baza minime brute pe tara garantate in plata, pentru un salariat, in decursul unui an fiscal.

Cum in luna decembrie 2015 salariul minim pe economie era de 1.050 lei, valoarea maxima a tuturor voucherelor ce se poate acorda unui singur salariat este de 6.300 lei.

Observatie: Angajatul care beneficiaza de vouchere de vacanta nu mai beneficiaza de prima de vacanta in cursul anului fiscal sau de bilete de odihna, acordate potrivit legislatiei privind sistemul de pensii publice.

voucher de vacantaCe beneficii fiscale are angajatorul pentru acordarea vocherelor de vacanta?

Pentru companiile angajatoare, sumele corespunzatoare voucherelor de vacanta acordate sunt deductibile la calculul impozitului pe profit, insa doar in limita a 6 salarii de baza minime brute pe tara garantate in plata pentru fiecare angajat.

La nivelul angajatilor, voucherele de vacanta sunt asimilate avantajelor in natura si sunt supuse impozitului pe venit. In esenta, contravaloarea voucherelor de vacanta se adauga salariului aferent lunii in care sunt primite de persoana fizica si sunt supuse impozitarii cu 16%.